System powiadamiania SMS

wpis w: Ogłoszenia

System powiadamiania SMS
Szanowni mieszkańcy! Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców w zakresie informowania
o najważniejszych wydarzeniach, problemach i zagrożeniach
Wójt Gminy Łanięta wprowadza BEZPŁATNY system informacji SMS.

Aby otrzymywać darmowe wiadomości dotyczące bieżącego funkcjonowania Gminy i Urzędu,

wystarczy podać swój numer telefonu i wypełnić formularz zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W dowolnym momencie istnieje możliwość cofnięcia zgody, a tym samym rezygnacji z otrzymywania powiadomień.

Poniżej formularz do pobrania:

Klauzula SMS

Dokument dostępny jest również  w sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP.