Święto Chrztu Polski

wpis w: Ogłoszenia

W Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa Święto Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego. Uczcijmy
to święto poprzez wywieszenie flag państwowych. Niech biało-czerwone flagi powiewające przed domami podkreślają poczucie wspólnoty oraz dają wyraz naszych uczuć patriotycznych względem Ojczyzny.

 

 

SwietoChrztuPlakatWywiesFlage1404-2

 

 

Święto Chrztu Polski-1