Obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej

wpis w: Ogłoszenia

Informujemy, że na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) Właściciel lub współwłaściciele:

1)nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,

2)budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U z 2014 r. poz. 506).

Obowiązek ten jest realizowany:

1)w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

2)w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3lokale –przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

 

 

poczta-1 poczta-2