Zakup komputerów do pracy zdalnej

wpis w: Informacje

Drodzy mieszkańcy!

 

W ramach dofinansowania z rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Gmina Łanięta zakupiła sprzęt komputerowy w postaci 22 laptopów
o łącznej wartości 45 000 zł. Komputery będą służyły uczniom i nauczycielom
ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach do realizacji zajęć zdalnych. Osoby najbardziej potrzebujące wsparcia w postaci ww. sprzętu będą mogły ubiegać się o jego wypożyczenie na czas zawieszenia zajęć
w szkołach.

 

Ponadto do dyspozycji pozostają również komputery, które Wójt Tomasz Szczęsny przekazał do naszej szkoły po zakończeniu realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Łanięta”, który był realizowany na terenie naszej Gminy w okresie od sierpnia do października 2019r. Jest to 10 laptopów o łącznej wartości 32 000 zł.

 

91514504_214955419604374_8769636839708426240_n

 

 

91753810_753887695148633_3826753746918965248_n

 

 

IMG_20200403_081312305_MP