GRANTY SOŁECKIE 2020

wpis w: Relacje

Granty sołeckie w postaci dotacji celowej  z Urzędu Marszałkowskiego
o łącznej wartości 28 453 zł zostały w dniu dzisiejszym przekazane trzem sołectwom Gminy Łanięta.  Na ręce sołtysów wsi Anielin, Suchodębie
i Rajmundów przekazali je: Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Robert Baryła oraz Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Woźniak. Dzięki tej dotacji możliwe będzie zrealizowanie małych projektów na rzecz lokalnych społeczności. Sołtysi z ogromną radością przyjęli symboliczne czeki, dziękując za to finansowe wsparcie. Inwestycją planowaną w Anielinie jest wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i zastawy stołowe w celu organizowania spotkań i imprez integracyjnych, w Rajmundowie budowa nowej kapliczki przydrożnej, w Suchodębiu natomiast remont boiska sportowego, budowa nowej bieżni oraz zakup sprzętu sportowego w celu organizowania imprez sportowo – rekreacyjnych oraz integracyjnych.

 

 

 

IMG_0063

 

 

 

 

IMG_0073 dwa

 

IMG_0080

 

IMG_0083

 

IMG_0086

 

IMG_0088

 

IMG_0092

 

IMG_0095

 

IMG_0099

 

IMG_0097