Otrzymaliśmy bezkontaktowe termometry

wpis w: Informacje

Dziś odebraliśmy z siedziby Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kutnie termometry bezkontaktowe przeznaczone dla Gminy Łanięta, przekazane przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z/s w Skierniewicach. Wójt Gminy przekaże urządzenia do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz do Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach. Ponadto szkoła otrzymała również 750 sztuk maseczek jednorazowych oraz prawie 200 litrów płynu do dezynfekcji, stanowiących wsparcie z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za otrzymaną pomoc serdecznie dziękujemy! Możemy zapewnić, że dzieci i młodzież z naszej szkoły i przedszkola mają zapewnione wszelkie formy ochrony przed pandemią.

 

Termometry