PROGRAM – „WSPIERAJ SENIORA”

wpis w: Informacje

Wójt Gminy Łanięta informuje, że w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Łanięta przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Program bezpośrednio realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała, w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Aby skorzystać z programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii  22 505 -11-11

Infolinia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 8-21

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia.

Przyznanie usługi nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Serdecznie zachęcam Seniorów do pozostania w domu na czas pandemii, kontaktu z infolinią i korzystania z usług ośrodka pomocy społecznej.