Publiczny Internet w Gminie Łanięta!

wpis w: Informacje

Wójt Gminy Łanięta pozyskał dla Gminy Łanięta dofinansowanie w wysokości ponad 64 tys. zł na stworzenie i utrzymanie punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu.

Punkty wewnętrzne:

  • Szkoła
  • Urząd Gminy
  • GOPS
  • GOKiS

Punkty zewnętrzne:

  • Boisko szkolne i teren przyszkolny
  • Parking przy kościele
  • Parking przy GOPS i banku
  • Park i okolice GOKiS

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.