Granty sołeckie 2020 zakończone!

wpis w: Relacje

Realizacja grantów sołeckich 2020 została zakończona!

Przypomnijmy, że Granty Sołeckie w postaci dotacji celowej  z Urzędu Marszałkowskiego otrzymały następujące sołectwa Gminy Łanięta:

Anielin – 9 500,00 zł

Rajmundów – 9 490,00 zł

Suchodębie – 9 463,00 zł

W Anielinie granty przeznaczono na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i zastawy stołowe w celu organizowania spotkań i imprez integracyjnych.

W Rajmundowie w miejsce starego, spróchniałego krzyża powstałą piękna, murowana kapliczka.

W Suchodębiu natomiast wyremontowano boisko sportowe, zbudowano nową bieżnię, zakupiono sprzęt sportowy w celu organizowania imprez sportowo – rekreacyjnych oraz integracyjnych.

Dziękujemy Sołtysom za inicjatywę i chęć realizacji wymienionych przedsięwzięć, mieszkańcom za zaangażowanie, pracę i trud. Granty Sołeckie mają na celu nie tylko realizację małych projektów lokalnych, ale także wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej.

 

Anielin:

Anielin urządzenie 4 urządzenie 2 Zakupy 2

Rajmundów:

Demontaż krzyża prace porządkowe Rajmundów kapliczka 2

Suchodębie:

dav

dav

 

dav

dav

dav