Dodatkowy nabór do programu Pomoc Żywnościowa

wpis w: Ogłoszenia

Wójt Gminy Łanięta ogłasza dodatkowy nabór do Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020.  Osoby zainteresowane, które jeszcze nie zapisały się do programu, a chcą skorzystać z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się. W związku z pandemią  koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z niej zagrożeniami, kwalifikacja odbywać się będzie tylko i wyłącznie telefonicznie,  pod numerami telefonów:
24- 356-74-05 lub 570-701-102 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach tj. 7.30 do 15.30.

Dodatkowy nabór do otrzymania pomocy żywnościowej odbędzie się w okresie od 01.12.2020 r. do 18.12.2020 r.

Nowe kryterium dochodowe, zgodnie ze zmianami do Wytycznych PO PŻ obowiązującymi od 26 listopada 2020 r.  uprawniające do skorzystania z pomocy to:

1542,20 zł  netto dla osoby samotnie gospodarującej

1161,60 zł  netto dla osoby w rodzinie.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.