Komunikat ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków

Komunikat do mieszkańców Gminy Łanięta!

W związku z wystąpieniem na obszarze Polski coraz liczniejszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, występujących zarówno u ptaków dzikich, jak i w stadach drobiu hodowlanego (również w hodowlach przyzagrodowych) oraz mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o konieczności zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, który zimuje w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków.

Z uwagi na powyższe, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu kutnowskiego i łęczyckiego o pomoc w zlokalizowaniu miejsc, w których znajdują się zwłoki padłych ptaków dzikich. W przypadku znalezienia padłego ptaka należy bezzwłocznie o tym fakcie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, Urząd Gminy Łanięta, bądź lekarza weterynarii wolnej praktyki, jednocześnie bezwzględnie przestrzegać zasady pozostawienia zwłok w miejscu ich odnalezienia.

Wykaz telefonów do kontaktu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie – tel. 24 337 17 00;

Urząd Gminy Łanięta – tel. 24 356 74 00, tel. 609 388 300.