Badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa Między Kutnem a Łęczycą

wpis w: Ankiety

badanie ankietowe v0 900x1200 kopia-1

 

Już 18 stycznia rozpocznie się badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą:, którego częścią jest nasza Gmina. To jeden z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Partnerstwa – dokumentu, który stanowić będzie podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli samorządom na sięganie po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęły się prace w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami poprzez opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych. Podstawę do wspólnego, wieloletniego planowania rozwoju stanowić będzie Strategia Terytorialna. Posiadanie tych opracowań pozwoli samorządom na sprawniejsze zarządzanie usługami publicznymi na całym obszarze Partnerstw. Będzie to także podstawa do aplikowania o fundusze unijne i rządowe w kolejnych latach.

Przygotowanie dokumentów strategicznych odbywa się w formie wspólnych warsztatów i prac Grupy Roboczej stworzonej przez samorządy z obszaru Partnerstwa wraz z ekspertami Związku Miast Polskich. – Jednym z najważniejszych i najistotniejszych wyzwań, jakie stoją przed nami w tej chwili jest poznanie opinii mieszkańców – mówi Piotr Jański ze Związku Miast Polskich – Dlatego już od początku roku rozpoczynamy cykl badań, których wyniki stanowić będą fundament diagnozy obszaru Partnerstwa, a więc wyznaczą kierunek całości prowadzonych przez nas wspólnie dalszych prac.

Badania odbywać się będą w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów.

Szczególny tryb badań skierowany będzie do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. – Jednym z kryteriów decydujących o udziale w całych projekcie CWD była trudna sytuacja społeczna i demograficzna danego obszaru, na którą składa się m.in. rosnąca migracja młodzieży – mówi Krzysztof Koman ze Związku Miast Polskich – Chcemy poznać opinie młodych ludzi na temat ich miejsca zamieszkania, ale też planów na przyszłość. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy podobne badania w 54 miastach, a ich wyniki były niejednokrotnie olbrzymim zaskoczeniem dla samorządów, nauczycieli i rodziców.

Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.

Projekt pilotażowy „Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany jest w 15 województwach. Łącznie bierze w nim udział 38 partnerstw, w skład których wchodzą 333 gminy i 33 samorządy powiatowe.

 

Poniżej znajduje się link do ankiety, zachęcamy mieszkańców do jej wypełnienia:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm7xmkvv