Dot. programu „Usuwanie folii rolniczych (…)”

W związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach i typu Big Bag” do 31 marca 2021 r. Wójt Gminy Łanięta zwraca się z prośbą do osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w wyżej wymienionym programie o złożenie ponownego oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie za rok bieżący (2021) i 2 lata go poprzedzające (2019 i 2020) lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie do dnia 5 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Łanięta.

Konieczność wtórnego złożenia oświadczenia wynika z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zm.).