UWAGA!

wpis w: Informacje

Otrzymaliśmy informację, że mieszkańców nachodzą osoby podające się za pracowników Urzędu Gminy. Informujemy, po terenie gminy Łanięta poruszają się obecnie pracownicy firmy Energa – Obrót, którzy weryfikują zawarte z mieszkańcami umowy na dostarczanie energii elektrycznej. Osoby te posiadają imienne identyfikatory, można również zidentyfikować ich tożsamość dzwoniąc na nr tel.: 555 555 555.