Odbiór eternitu

Wójt Gminy Łanięta informuje o możliwości złożenia wniosków na odbiór zdemontowanego eternitu z posesji mieszkańców Gminy Łanięta. Wniosek wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego w Kutnie należy składać w Urzędzie Gminy Łanięta w pokoju nr 4 do dnia 24 marca 2021 r. Przy wypełnianiu wniosku należy okazać do wglądu akt notarialny stwierdzający prawo własności nieruchomości. Więcej informacji pod numerem telefonu: 24 356 74 06.