INFORMACJA O STANIE WODOMIERZY

Urząd Gminy Łanięta informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zobowiązuje się mieszkańców Gminy Łanięta do telefonicznego podawania stanu wodomierzy do dnia 29 kwietnia 2021 r., pod nr tel. 24 356 74 04, SMS: 693 388 222 lub drogą elektroniczną: sekretariat@gminalanieta.pl, podatki2@gminalanieta.pl (wraz z podaniem danych właściciela nieruchomości).

W przypadku nieprzekazania informacji do tut. Urzędu, opłaty za zużycie wody zostaną naliczone na podstawie średniego zużycia w poprzednich okresach rozliczeniowych.