Diamentowe i Złote Gody w Gminie Łanięta

wpis w: Informacje

W maju Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uhonorowali Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dwie pary z terenu naszej gminy. Swoje „Diamentowe Gody”, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego świętowali Krystyna i Kazimierz Trzcińscy z miejscowości Ryszardów. Podczas uroczystości wręczone zostały nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale. Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty oraz drobny upominek. Nie zabrakło również tortu i symbolicznego toastu.

Niestety, różne okoliczności nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na uczestnictwo w uroczystości. Państwa Urszulę i Jana Dolatowskich z Chrosna, którzy obchodzili swoje „Złoty Gody” czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny odwiedził osobiście wręczając im medale, kwiaty oraz upominek.

Życzymy Szanownym Jubilatom szczęścia, radości, zdrowia i miłości na kolejne lata!

“Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze
w radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los.”

Jan Paweł II