Szkolenie ,,Renta z tytułu niezdolności do pracy”

wpis w: Informacje

Szkolenie z Fundacją Aktywizacja dla osób niepełnosprawnych - 17 czerwca 2021 r.-1-1

DARMOWE SZKOLENIE „Renta z tytułu niezdolności do pracy”

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Masz problemy zdrowotne, które utrudniają Ci znalezienie zatrudnienia bądź pracę w dotychczasowym zawodzie? Zapisz się na bezpłatne spotkanie online, na którym dowiesz się w jaki sposób możesz starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

– warunki nabycia prawa do renty,

– pojęcie niezdolności do pracy,

– rodzaje renty z tytułu niezdolności do pracy,

– brak prawa do emerytury jako warunek przyznania renty,

– staż uprawniający do renty,

– powstanie i ustanie prawa do renty,

– wysokość renty,

– zawieszenie i zmniejszenie renty,

– tryb postępowania o przyznanie renty,

– wypłata renty,

– o czym osoby pobierające rentę powinny powiadomić ZUS.

Termin szkolenia: 17 czerwca (czwartek) godz. 10:00-12:00.

Miejsce szkolenia: szkolenie online na platformie ZOOM

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

I Oddziału ZUS w Łodzi i będzie tłumaczone na język migowy. Organizatorem spotkania jest Fundacja Aktywizacja oraz I Oddział ZUS w Łodzi.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zapisanie się drogą mailową poprzez wysłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pod który można wysłać zaproszenie na szkolenie) na adres: marta.roskowinska@aktywizacja.org.pl. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zapisów.