GRANTY SOŁECKIE 2021

wpis w: Informacje

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Łanięta – Tomasza Szczęsnego, Sołtysów oraz mieszkańców – Zarząd Województwa Łódzkiego  przyznał Gminie Łanięta dotację celową przeznaczoną na zadania własne gminy w zakresie realizacji projektu finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 40 000 zł dla czterech sołectw w ramach programu
„Sołectwo na plus” – po 10 000 zł dla każdego sołectwa.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na:

‌✓ Sołectwo Witoldów – realizacja projektu lokalnego pod nazwą ,,Świadkowie historii, wiary i dziedzictwa kulturowego”;

‌✓ Sołectwo Juków-Franciszków – budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu;

‌✓ Sołectwo Łanięta – zakup i montaż zewnętrznego stołu betonowego do tenisa stołowego oraz piłkarzyków;

‌ ✓ Sołectwo Wilkowia – doposażenie części gastronomicznej świetlicy oraz remont krzyży i figurki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich (projekt realizowany w miejscowości Ryszardów i Wilkowia).

logotyp