Od 1 lipca obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,  każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony dokument  można wysyłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łanięta, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Uwaga! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.