Punkt mobilny „Dobry start 300+”

wpis w: Informacje

Epson_2416-1

 

 

OGŁOSZENIE PUNKT MOBILNY „ DOBRY START – 300+ ”

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, Wójt Gminy Łanięta – Pan Tomasz Szczęsny  informuje, że w dniu 05 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach  będzie działać mobilny punkt programu „Dobry Start – 300+” w ramach, którego pracownicy ZUS będą pomagać w założeniu profilu na PUE ZUS i złożeniu wniosku o świadczenie 300+.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą złożyć wniosek o świadczenie 300+ muszą posiadać:

  • dowód osobisty,
  • numer PESEL dziecka,
  • nr telefonu komórkowego,
  • adres e-mail,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
  • nazwę i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.