SOŁECTWO JUKÓW SIĘ SPISUJE!

SOŁETWO JUKÓW-1

KOMUNIKAT GMINNEGO BIURA SPISOWEGO W ŁANIĘTACH

Łanięta 16, tel. 24 356 74 06

SOŁECTWO JUKÓW SIĘ SPISUJE!

Od 1 kwietnia 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich osób zamieszkujących terytorium Polski, w tym cudzoziemców!

Wobec powyższego, Gminne Biuro Spisowe organizuje mobilne miejsce spisowe dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Juków, którzy jeszcze nie dokonali samospisu, w dniu 16 lipca 2021 r. w godzinach 12:00-13:30 w Świetlicy Wiejskiej w Jukowie!

Wystarczy wziąć ze sobą numer PESEL wszystkich domowników i przyjść do nas!

Zapewnimy Państwu niezbędną pomoc!

W razie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem GBS Gminy Łanięta

tel. 24 356 74 06, 609 388 300, e-mail: planowanie@gminalanieta.pl