Wnioski o świadczenia – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wpis w: Informacje

 

Epson_2367-1

INFORMACJA

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA:

RODZINNE Z DODATKAMI (KRYTERIUM DOCHODOWE 674/764 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE)

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (KRYTERIUM DOCHODOWE 900 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE) NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 W FORMIE PAPIEROWEJ BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ GOPS OD 02.08.2021 R.

OSOBY POSIADAJĄCE LUB DZIERŻAWIĄCE ZIEMIĘ ROLNĄ SĄ PROSZONE O SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA ZALEŻNE OD DOCHODU PO 20.09.2021 R. Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ UKAZANIA SIĘ OBWIESZCZENIA PREZESA GUS W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO ZA 2020 R.