Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łanięta

Urząd Gminy Łanięta informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r., Starostwo Powiatowe w Kutnie przystępuje do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Łanięta w obrębach ewidencyjnych: Anielin-Pomarzany, Budy Nowe, Budy Stare-Witoldów, Chrosno, Chruścinek, Juków-Franciszków, Kąty, Klonowiec Wielki, Łanięta, Marianów, Rajmundów, Suchodębie Majątek, Suchodębie Wieś, Świeciny, Wilkowia-Ryszardów, Wola Chruścińska i Zgoda.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami obowiązani są umożliwić upoważnionym geodetom wykonywanie niezbędnych w tym zakresie prac geodezyjnych.