Karta Seniora Województwa Łódzkiego

karta seniora woj łódzkiego

INFORMACJA O PROGRAMIE

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu: promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów, wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego, umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Program jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

– Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź , tel. 42 203 48 78.

Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00;

– Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych;

– Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty;

– Odbioru karty w imieniu Wnioskodawcy może dokonać inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dowodu tożsamości;

– Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony www.rcpslodz.pl, zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane współpracą do udziału w Programie.

Procedura zostania partnerem programu:

– nawiązanie kontaktu z koordynatorem programu, tj. Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel. 42 203 48 78, e-mail: kartaseniora@rcpslodz.pl

Godziny pracy urzędu: pn. – pt.: 8:00–16:00,

– przedstawienie przez przedsiębiorcę lub instytucję oferty z propozycją ulg i zniżek dla seniorów, zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a przedsiębiorcą lub instytucją w sprawie współpracy w ramach programu,

– odbiór materiałów dotyczących programu tj. naklejki o honorowaniu karty, plakatuoraz pliku z wizualizacją Karty Seniora Województwa Łódzkiego.

INFORMACJA O KARCIE SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO