Wymiana wodomierzy w miejscowościach Witoldów, Rajmundów, Anielin, Pomarzany, Nutowo i Zgoda

Wójt Gminy Łanięta informuje, że na terenie Gminy Łanięta, w miejscowościach Witoldów, Rajmundów, Anielin, Pomarzany, Nutowo i Zgoda, w okresie od 17 sierpnia 2021 roku do 27 sierpnia 2021 roku będzie przeprowadzana bezpłatna wymiana wodomierzy głównych.
Wymiana wodomierzy wykonywana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00– 15:30.
Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.
Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają imienne identyfikatory służbowe.
W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika lub braku możliwości udostępnienia nieruchomości w wyżej określonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny: 24 356 74 06.