Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, że można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

WNIOSKI SKŁADAMY W URZĘDZIE GMINY ŁANIĘTA W TERMINIE OD 2 SIERPNIA 2021 r. do 31 SIERPNIA 2021 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 LUTEGO 2021 do 31 LIPCA 2021 r.

 

W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 100,00 zł * ilość powierzchni użytków rolnych oraz 30,00* średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przyznany zwrot podatku wypłacony zostanie do 29 października 2021 roku na rachunek bankowy podany we wniosku.

Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku wraz załącznikiem – zestawienia faktur na termin składania wniosków w miesiącu sierpniu 2021 r. można pobrać w Urzędzie Gminy Łanięta pokój Nr 3 lub ze strony internetowej gminy oraz biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.

Obowiązuje złożenie oświadczenia do wniosku o zwrot akcyzy o prowadzeniu działalności rolniczej.

Załączniki:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 24/356-74-04

Zofia Baranowska, Olga Kędzierska