Złóż deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw elektronicznie na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w Urzędzie Gminy Łanięta!

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw … Czytaj dalej

Skip to content