Złóż deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw elektronicznie na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w Urzędzie Gminy Łanięta!

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.

Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony dokumenty można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łanięta od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w pokoju nr 4.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Uwaga! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

ulotka1f