Odczyt wodomierzy głównych i podliczników w miejscowościach Budy Nowe, Łanięta i Suchodębie

Wójt Gminy Łanięta informuje, że od dnia 6 października 2021 r. przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbywać się będzie odczyt wodomierzy głównych i podliczników przez pracownika Urzędu Gminy Łanięta w miejscowościach Budy Nowe, Łanięta i Suchodębie.

Odczyt wodomierzy głównych i podliczników wykonywany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00– 15:30.

Nadmieniamy, że nasz pracownik posiada imienny identyfikator służbowy. W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny: 24 356 74 04.

W przypadku nieobecności podczas odczytu w skrzynce pocztowej pozostawiona zostanie informacja z prośbą o kontakt pod numerem 24 356 74 04 w celu podania bieżącego stanu wodomierzy i podliczników.