BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE-PORADY-PRAWNE

Wójt Gminy Łanięta informuje, że najbliższy termin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Łanięta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 to:

24 listopada 2021 r. godz. 13:30 – 15:00 – Urząd Gminy Łanięta

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu oraz pod nr tel.: 24 356 74 00