W dniu 5 listopada 2021 roku sprawy związane z dowodami osobistymi będzie można załatwić tylko do godziny 12:00.

W dniu 5 listopada 2021 roku tylko do godziny 12:00 będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, odebrać dowód i załatwić inne sprawy z obszaru dowodów osobistych. Powodem jest zapewnienie bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 roku rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Od poniedziałku, tj. 8 listopada 2021 roku, mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji. Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego to nowe elementy, które znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych.