WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

W związku z wystąpieniem na obszarze Polski coraz liczniejszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, występujących zarówno u ptaków dzikich, jak i w stadach drobiu hodowlanego (również w hodowlach przyzagrodowych) oraz mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o konieczności monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, który zimuje w Polsce i stanowi potencjalne źródło wirusa grypy ptaków.

W uwagi na powyższe apelujemy do mieszkańców o pomoc w zlokalizowaniu miejsc, w których znajdują się zwłoki padłych ptaków dzikich.

W przypadku znalezienia padłego ptaka należy bezzwłocznie powiadomić:

  • Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, tel. 24 337 17 00;

  • Urząd Gminy Łanięta, tel. 24 356 74 06;

  • lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

Uwaga! Należy bezwzględnie przestrzegać zasady pozostawienia zwłok w miejscu ich odnalezienia.