DODATKOWY NABÓR! Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

CCF_000073-1

DODATKOWY NABÓR

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

Wójt Gminy Łanięta ogłasza dodatkowy nabór do Programu Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Zapraszamy osoby zainteresowane, które jeszcze nie zapisały się do Programu.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zapisy do Programu wyłącznie telefonicznie, pod numerami telefonów: 24- 356-74-05 lub 570-701-102 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach tj. 7.30 do 15.30.

Dodatkowy nabór do otrzymania pomocy żywnościowej odbędzie się w okresie od 10.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Nowe kryterium dochodowe, zgodnie ze zmianami do Wytycznych Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r.  uprawniające do skorzystania z pomocy to:

x 1707,20 zł  netto dla osoby samotnie gospodarującej;

x 1320,00 zł  netto dla osoby w rodzinie.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.