Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2021 roku”

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2021 roku”

Całkowita wartość zadania14 845,68 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi11 944,00 zł

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2021 roku polegać będzie na odbiorze, transporcie, usunięciu oraz unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z 16 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest umożliwi poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta, a przede wszystkim przyczyni się do ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl