Komunikat ws. zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Łanięta od dnia 14 stycznia 2022 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że od dnia 14.01.2022 r do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Łanięta.

Bezpośrednia obsługa Mieszkańców zostaje ograniczona, poza szczególnymi sytuacjami np. odbiór dowodu osobistego, sporządzenie aktu zgonu – po wcześniejszym uzgodnieniu.

Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu jest kontakt telefoniczny lub poczta elektroniczna.

Główny numer telefonu do Urzędu (centrala – łączy do wszystkich pracowników) – 24 356 74 00

Sekretarz Gminy – 24 356 74 02

Urząd Stanu Cywilnego – 24 356 74 07

Referat Finansowy – 24 356 74 09

Podatki i inne opłaty lokalne – 24 356 74 04

Kasa urzędu – 24 384 89 09

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska – 24 356 74 06

Stanowisko pracy ds. inwestycji, gruntów i nieruchomości – 24 356 74 06

adres skrzynki ePUAP: lanieta/skrytka.

adres e-mail: sekretariat@gminalanieta.pl

Korespondencję należy wrzucać do urny, znajdującej się w Urzędzie Gminy Łanięta.

Opłaty na rzecz Gminy Łanięta prosimy uiszczać na numery kont bankowych:

– podatki lokalne, użytkowania wieczyste, czynsze dzierżawne, opłaty skarbowe, woda:

Nr konta: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200

– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nr konta: 38 9023 0006 2614 6359 2000 0220