Najemcy mieszkań w budynkach, będących własnością Gminy Łanięta, zobowiązani są do telefonicznego przekazania do dnia 28 stycznia 2022 r. informacji o posiadanym źródle ciepła i źródle spalania paliw

         Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 554 z późn. zm.) Gmina Łanięta zobowiązana jest do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dla budynków, których jest właścicielem. W związku z powyższym wszyscy najemcy mieszkań pod adresem:

  • Juków 2,

  • Klonowiec Wielki 4,

  • Łanięta 1,

  • Łanięta 3,

  • Łanięta 4,

  • Łanięta 8,

  • Łanięta 10,

  • Łanięta 16B,

  • Suchodębie 49,

zobowiązani są do telefonicznego poinformowania pod numerem telefonu: 24 356 74 06 do dnia 28 stycznia 2022 r. o posiadanym źródle ciepła i źródle spalania paliw w wynajmowanym mieszkaniu.