Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok oraz zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta zawiadamia, że w okresie zimowym została zwiększona częstotliwość odbioru popiołu w czarnych workach. Następna zbiórka odbędzie się wraz z odpadami zmieszanymi i odpadami biodegradowalnymi (brązowe worki) w dniu 9 lutego 2022 r.

Dodatkowe worki czarne na popiół można otrzymać w Urzędzie Gminy Łanięta w godzinach pracy Urzędu.  W celu uzyskania więcej informacji należy kontaktować się pod numerem telefonu: 24 356 74 06.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŁANIĘTA