Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS) Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Wójt Gminy Łanięta na podstawie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informuje o nowych zasadach rozliczeń wskazań wodomierzy i podwodomierzy na terenie gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta na podstawie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informuje o nowych zasadach rozliczeń wskazań wodomierzy i podwodomierzy na terenie gminy Łanięta: Obowiązuje 3 miesięczny (kwartalny) okres rozliczeniowy. Odczyty wskazań wodomierzy i podwodomierzy … Czytaj dalej

Skip to content