BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  – INFORMACJA

 Wójt Gminy Łanięta informuje, że najbliższy termin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Łanięta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 to:

30 marca 2022 r. godz. 13:30 – 15:00 – Urząd Gminy Łanięta

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE-1