Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Mаєте під опікою дитину,
яка прибула з України після 23 лютого?
Ви можете отримати підтримку для сім’ї
від Закладу соціального страхування (ZUS)

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego?
Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Weekend dla Ukrainy - plakat-1