Odczyt wodomierzy głównych i podliczników w miejscowości Łanięta

Wójt Gminy Łanięta informuje, że od dnia 18 marca 2022 r. do 23 marca 2022 r. zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy głównych i podliczników przez pracownika Urzędu Gminy Łanięta w miejscowości Łanięta.

Nadmieniamy, że nasz pracownik posiada imienny identyfikator służbowy. W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny: 24 356 74 06.

W przypadku nieobecności podczas odczytu w skrzynce pocztowej pozostawiona zostanie informacja z prośbą o kontakt w celu podania bieżącego stanu wodomierzy i podliczników.