WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI)

Informuje się, iż dnia 23 marca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ogłoszone zostało Rozporządzenie nr 14/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2022 r. uchylające Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) określające nakazy i zakazy związane z utrzymaniem drobiu na terenie województwa łódzkiego.
Wobec powyższego zawiadamia się o ustaniu zagrożenia choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa łódzkiego.
akt-1