Wójt Gminy Łanięta na podstawie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informuje o nowych zasadach rozliczeń wskazań wodomierzy i podwodomierzy na terenie gminy Łanięta

CCF_000159-1

Wójt Gminy Łanięta na podstawie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, informuje o nowych zasadach rozliczeń wskazań wodomierzy i podwodomierzy na terenie gminy Łanięta:

Obowiązuje 3 miesięczny (kwartalny) okres rozliczeniowy.

  • Odczyty wskazań wodomierzy i podwodomierzy będą realizowane

w ostatnich 2 tygodniach kwartału.

  • Należność należy uregulować w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury:

– w kasie Urzędu Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta,

– na konto Urzędu w Łódzkim Banku Spółdzielczym, oddział Krośniewice, filia Łanięta na rachunek bankowy:

93 9023 0006 2614 6359 2000 0200

– u Sołtysa danego sołectwa.