Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta

 komunikat azbest

Wójt Gminy Łanięta, realizując założenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020-2032”, ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta.

Termin składania wniosków: do 21 marca 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Łanięta, pok. Nr 4.

Do wniosku należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz potwierdzenie zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego do Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Wójt Gminy Łanięta zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta. Wobec powyższego, złożenie wniosku będzie uzależnione od ilości zgłoszonych wyrobów zawierających azbest do usunięcia
i unieszkodliwienia oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usunięciem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta można uzyskać pod nr tel. 24 356 74 06.