Wymiana wodomierzy w miejscowości Budy Nowe

Wójt Gminy Łanięta informuje, że na terenie Gminy Łanięta, w miejscowości Budy Nowe, w okresie od 2 marca 2022 r. do 9 marca 2022 r.  będzie przeprowadzana bezpłatna wymiana wodomierzy głównych.

Wymiana wodomierzy wykonywana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00– 15:30.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.

Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają imienne identyfikatory służbowe.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika lub braku możliwości udostępnienia nieruchomości w wyżej określonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny: 24 356 74 06.

Ponadto, właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach     Anielin, Bronisławów, Budy Stare, Chrosno, Chruścinek, Franciszków, Juków, Kąty, Klonowiec Wielki, Pomarzany, Rajmundów, Ryszardów, Świecinki, Świeciny, Wilkowia, Witoldów, Wola Chruścińska i Zgoda, którzy nie mają jeszcze wymienionych wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem proszone są o kontakt telefoniczny: 24 356 74 06 w celu ustalenia terminu wymiany wodomierza.