Akcja „Sadzimy zielonym do góry”

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Łanięta uczestniczył w akcji „Sadzimy zielonym do góry”. Jest to akcja organizowana przez Nadleśnictwo Kutno we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kutnie. W wydarzeniu uczestniczyło około 140 osób, którym łącznie udało się zasadzić 5 tysięcy drzew!

W akcji udział wzięli również: Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Zastępca Dyrektora RDLP w Łodzi Marek Miścierewicz, Członek Zarządu Tomasz Walczewski, Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Iwona Tarczyńska i Zdzisław Słowiński, Radna Rady Powiatu Elżbieta Milczarska,, strażacy z PSP Kutno, Zuchy z SP z Gołębiewka Nowego, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach wraz z Panią Dyrektor Justyną Kubryn-Balcerzak, dzieci z Młodzieżowego Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie wraz z opiekunami oraz Panią Wice-Dyrektor Renatą Szymańską.