BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

eaff14762fe05c697ebb63b456c8377a-0

Wójt Gminy Łanięta informuje, że najbliższy termin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Łanięta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 to:

27 kwietnia 2022 r. godz. 13:00 – 14:30 – Urząd Gminy Łanięta

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu oraz pod nr tel.: 24 356 74 00