„BO KOCHAĆ TO ZNACZY TWORZYĆ”

wpis w: Informacje

W dniu 26 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny i mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w niezwykłym koncercie w Teatrze Wielkim w Łodzi, zorganizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Koncert upamiętnił wybitne postaci – kard., Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Tadeusza Różewicza, ustanowionych przez Sejm RP patronami 2021 roku.

„To postacie, które wyznaczają standardy i to, co jest w kulturze ważne. Baczyński, Norwid, Lem, Różewicz i kardynał Wyszyński to giganci, których chcielibyśmy mieć również współcześnie” – powiedział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

Podczas koncertu został podsumowany konkurs Kulturalnie Regionalnie

i działalność organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje.

Część artystyczną swymi występami uświetnili:

  • Stowarzyszenie „Nadzieja” z Tomaszowa Mazowieckiego,
  • Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „Syjon” z Bełchatowa,
  • Fundacja „Muzyka do Potęgi” z Andresopola,
  • Kapela „Fakiry” z Piotrkowa Trybunalskiego,
  • Krasomówca Kacper Pałczyński,
  • Teatr Wielki w Łodzi, chór i orkiestra.

Zwieńczeniem wydarzenia był występ zespołu IRA.

Koncert dostarczył słuchaczom niezapomnianych wrażeń, które będą na pewno mile wspominać.