Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

EPSON MFP image

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, w związku ze stwierdzeniem na terenie województwa mazowieckiego choroby wymienionej w pkt 16 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) – wścieklizny (Rabies) oraz w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia wścieklizny w powiecie kutnowskim, przypomina o obowiązku szczepienia psów powyżej 3 miesiąca życia oraz zaleca szczepienie kotów, które nie przebywają na stałe w budynku mieszkalnym.